KIM JEST ARCHITEKT KRAJOBRAZU?

Wiesz, kim jest architekt krajobrazu? Czym się zajmuje? Większość pytanych kojarzy architekta krajobrazu głównie z projektowaniem ogrodów przydomowych, nasadzeń roślin. Tak więc, czym zajmuje się architekt krajobrazu? Z czym możesz do niego przyjść? Zakres usług architekta krajobrazu jest bardzo szeroki. Jest to zawód interdyscyplinarny, czyli składa się na niego wiele kierunków, zaczynając od nauk przyrodniczych, przez artystyczne, socjologiczne a kończąc na technicznych. Działa na terenach publicznych, jak i prywatnych. Wbrew pozorom architekt krajobrazu nie projektuje tylko i wyłącznie zieleni. Architekt krajobrazu kształtuje krajobraz. Tak więc projektuje tereny, biorąc pod uwagę rzeźbę terenu, gospodarkę wodną, glebowa, uwarunkowania klimatyczne, prawne etc. ,a także otoczenie, kierując się ładem przestrzennym, artyzmem i zasobnością portfela inwestora. Zaprojektuje ciągi komunikacyjne (czyt. ścieżki, podjazdy i inne nawierzchnie utwardzone i nieutwardzone) utrzymując odpowiednia, indywidualna kompozycje. Znajdzie idealne miejsce na wszelkiego rodzaju zbiorniki i cieki wodne. Również, odpowiednio, indywidualnie do miejsca i zapotrzebowania dobierze Ci roślinność. Do tego z precyzja dobierze odpowiedni system nawadniania lub odwadniania (systemy drenarskie, melioracyjne). Zaprojektuje małą architekturę, czyli altany, murki, pergole, trejaże, meble ogrodowe. Do czego jeszcze może być Ci potrzebny architekt krajobrazu? Architekt krajobrazu posiada wiedze na temat roślin, ich budowy fizycznej i morfologicznej, chorób i ich zwalczania. Architekt krajobrazu wykona wszystko według Twojej wizji. Ogranicza Cię tylko wyobraźnia. Architekt krajobrazu może zajmować się terenami większej skali od tych chronionych po mniejsze założenia terenów publicznych i prywatnych nieobjętych żadną ochroną. Na terenach publicznych zajmuje się zagospodarowaniem terenów zielonych, wykonując parki, skwery, założenia przy miejscach historycznych, kulturowych, religijnych (budynkach, jak i pomnikach, miejscach pamięci etc.), ale również place, aleje, bulwary, promenady, plaże i inne tereny zielone. Również tereny specjalnego przeznaczenia np. Przy szpitalach, przedszkolach, szkołach, cmentarze etc. Projektuje place zabaw, siłownie na zewnątrz, ogrody jordanowskie, ogrody historyczne, botaniczne, deszczowe. Architekt krajobrazu wykonuje również rewitalizację, rewaloryzację, rekultywacje, waloryzacje. Każdy projekt wykonany przez architekta krajobrazu jest indywidualnie dopasowany do potrzeb inwestora i warunków panujących na danym terenie. Zadania architekta krajobrazu przedstawione powyżej są tylko częścią, którą może się on zajmować.

About the author: Zalewska Marlena

Leave a Reply

Your email address will not be published.